About us

จากอดีตไร่ชาเมี่ยง(ชาอัสสัมอินเดีย) ที่ความสูงระดับ1200เมตรจากระดับน้ำทะเล...สู่ไร่กาแฟอาราบิก้า.
ด้วยความอุดมสมบูร์ของธรรมชาติป่าต้นน้ำที่ยังคงความสมบูรณ์ จากรุ่น สู่รุ่น
การปลูกแบบพึ่งพาธรรมาชาติ ไม่มีการใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีใดๆ และใช้น้ำจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว
เพราะสุขภาพนั้นสำคัญเราจึงให้ความสำคัญเรื่องนี้มากกว่าปริมาณผลผลิต

 

"100% Ogranic"
Powered by MakeWebEasy.com