จุดเริ่มต้นและที่มาของแบรนด์ Hugkins (ฮักคิง)

Last updated: Oct 5, 2017  |  640 Views  |  Articles

จุดเริ่มต้นและที่มาของแบรนด์ Hugkins (ฮักคิง)

การคิดคำสองคำให้มีความหมายกับลักษณะงานเป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลย 

ที่มาของแบรนด์ Hugking ฮัก คิง

Hug (ฮัก) ในภาษาเหนือคือ รัก ความรัก ส่วนในภาษาอังกฤษหมายถึง กอด การกอด
Kings เติม S (คิง) ในภาษาเหนือ คือ คุณ (เอง มึง) ส่วนในภาษาอังกฤษหมายถึง พระราชา
เมื่อรวมคำสองคำนี้แล้ว เป็นคำพ้องความหมาย ได้ทั้งภาษาเหนือและภาษาอังกฤษ
ซึ่งจะได้เป็นภาษาเหนือ คือรักคุณ และเป็นภาษาอังกฤษ คือ กอดพระราชา
ด้วยเหตุผล คนที่ใช้ภาษาอังกฤษจะไม่สามารถออกเสียงเป็นภาษาเหนือไม่ได้ เพราะภาษาอังกฤษไม่มีวรรณยุกต์
แต่คำสองคำนี้มีอยู่ในศัพท์ของทั้งสองภาษาจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการออกเสียงและการแปลความหมายแบบแสลง


โลโก้ เป็นเด็กยืนกอดอยู่ใต้ต้นไม้ (ต้นไม้ เปรียบเสมือน พระราชา) สีเขียว สื่อถืง ความเป็นธรรมชาติแบรนด์ Hug kings ทั้งหมดจะเป็นสินค้าการเกษตรแบบอินทรีย์ และสิ้นค้าจากชุมชน

กาแฟ Hug kings (ฮักคิง)
สินค้ามาจากไหน
เริ่มจากที่ พื้นที่บางส่วนของดอยสะเก็ดที่เป็นภูเขาสูงเป็นแหล่งปลูกกาแฟพันธ์อาราบิก้า ซึ่งที่ผ่านมากเราจะขายเป็นผลกาแฟสด นั่นคือเก็บเมล็ดสดแล้วขายเลย แต่หลังจากที่เริ่มได้ยินกลุ่มคนที่เป็นนักดื่มกาแฟคุยถึงเรื่องกาแฟจากแหล่งต่างๆ และมีการพูดถึงกาแฟจากดอยสะเก็ด จึงมีความตั้งใจอยากจะทำกาแฟของตัวเองขึ้นมา

Powered by MakeWebEasy.com